Svet-Stranek.cz
Antik Rolle und Rute,Old reels and rods.
Stránka sběratele starých rybářských potřeb

SOL DĚČÍN - historie:Antik Rolle und Rute,Old reels and rods.

SOL DĚČÍN - historie

SOL DĚČÍN

Firma byla založena v roce 1903 v Děčíně s názvem -

WENZEL THONER,kovová konstrukce a rybářské náčiní TRIPLEX SOL.

Hlavním výrobním programem firmy byla výroba kovových předmětů všeho druhu.Zakladatel Wenzel Thoner byl vášnivý rybář a tak od založení také vyráběl rybářské potřeby.Tyto neustále zdokonaloval a testoval při svých rybářských toulkách.Vývoj zbrzdila první světová válka.Po skončení opět pokračuje ve výrobě ,ale největšího boomu nabývá v roce 1924 kdy se dostává firma opět k plné výrobě .Vzestupný trend a zkvalitňování výrobků pro rybařinu trvá až do roku 1938 .Po vypuknutí 2.světové války firma produkuje dále na tu dobu velice kvalitní výrobky a zaměstnává několik desítek zaměstnanců.

WENZEL THONER ,kovové konstrukce a rybářské náčiní SOL ,Staré město ,Děčín nad Labem,Sudety

Po skončení 2.světové války je na továrnu uvalena národní správa a podle Benešových dekretů je rodina Wenzela Thonera vysídlena z Československa.Wenzel Thoner v roce 1947 umírá ve věku 70 let ve Stralsundu v Německu.Jeho syn William Thoner získává v roce 1947 licenci pro výrobu rybářských potřeb.Díky velké péči rodiny a státu Německo a přislíbení finanční podpory Bavorské státní banky se usazuje v Bavorsku a začíná opět s výrobou rybářských potřeb ve městech Donauwort,Kenzingen a Mnichov.Vzniká -

TRIPLEX - rybářské potřeby SOL ,W. THONER.

Všechen výzkum a zkušenosti z rybářství přenáší do výrobního programu.Testuje a vyrábí stále nové a kvalitní výrobky.Na svou rybářskou vášen doplácí životem ,když 26.12.1962 umírá na lovu na řece LECH kde loví hlavatky.Propadá se s ním led a William se utopí.Jeho tělo není nikdy nalezeno.

TRIPLEX navijáky před 2.světovou válkou do roku 1945 v ČSR
Společnost vlastní řadu tuzemských a zahraničních patentů na různé modely řad Triplex WT.
Model - Triplex C 230g
Triplex CII 230g , zlepšený Triplex C .
Triplex B 450g, od 1937
Triplex A 330g,od 1937

Triplex po roce 1945 - 1954.v Německu
Model - Triplex C od 1950
Triplex CIII od 1950
Triplex Junior od 1950, pick up
Triplex Sport od 1950 ,halb bugel
Triplex S standart 380g,od 1950
Triplex U větší model Triplex S ,od roku 1950
Triplex Florida
Triplex Turbo A 240g
Triplex Turbo B 270g

Triplex od roku 1954 do roku 1960 v Německu
model - Triplex Elite - 2 velikosti od 1954
Triplex Sport od 1954
Triplex Doublette od 1954
C54 od 1954
C55 od roku 1955
Triplex Kaiser.

Asi od roku 1956 přebírá pobočku v Mnichově V.Brandl a zakládá společnost VIKTOR.Prodává modely Elite1 a Elite2 a Florida.Zabývá se výzkumem a výrobou nového typu navijáku C55 s kovovou cívkou.Kromě výroby také provádí společnost opravy všech typů navijáků Triplex.
Společnost TRIPLEX SOL WILLIAM THONER je v roce 1957 rozpuštěna.Počátkem 60 let končí i firma VIKTOR BRANDL a tím se končí i celá 60-ti letá historie firmy.
SOL DĚČÍN

The company was founded in 1903 in Decin, entitled -

WENZEL THONER, metal construction and fishing equipment TRIPLEX SOL.

The main production program, the production of metal objects of all druhu.Zakladatel Thoner Wenzel was an avid fisherman and so since the founding of a fisheries potřeby.Tyto produced continuously improved and tested for its fishing toulkách.Vývoj back by the end of the First World válka.Po resumed in production, but becomes biggest boom in 1924 when the company gets back to full production. The upward trend of improvement and products rybařinu lasts until 1938. After the outbreak of WW2 the company also produces at that time a very high quality products, and employs dozens of workers.

WENZEL THONER, metal construction and fishing equipment SOL, Old Town, nad Labem, Decin, Sudetenland

After the 2nd World War, the factory and placed under national administration under the Benes Decrees, the family is displaced from Wenzel Thonera Československa.Wenzel Thoner died in 1947 in Stralsund in Německu.Jeho Thoner son William in 1947 acquired a license for the manufacture of fishing potřeb.Díky great care of the family and the state of Germany and promised financial support of the Bavarian state bank settled in Bavaria and begins again with the production of fishing tackle urban Donauwort, and Kenzingen Mnichov.Vzniká -

TRIPLEX - fishing tackle SOL W. THONER.

All the research and experience of the fish transferred to programu.Testuje production and produces more new and good fishing výrobky.Na his passion life suffers when dying on December 26, 1962 lovu.Propadá ice with him and William drowning.

TRIPLEX reels before WW2 until 1945
The company owns a number of domestic and foreign patents on various models ranges Triplex WT.
Model - Triplex C 230 g
230 g CII Triplex, Triplex C improved.
Triplex B 450g, from 1937
Triplex and 330 grams, from 1937

Triplex 1945 - 1954th
Model - Triplex C from 1950
Triplex CIII from 1950
Triplex Junior from 1950, pick up
Triplex Sports since 1950, Halb Bugel
TRIPLEX standard 380g; from 1950
The larger model Triplex Triplex S, 1950
Triplex Florida
Triplex, Turbo and 240 g
Triplex, Turbo B, 270 g

Triplex from 1954 to 1960
Model - Elite Triplex - 2 sizes since 1954
Triplex Sports since 1954
Triplex Doublet from 1954
C54 from 1954
C55 since 1955
Triplex Kaiser.

Around since 1956, takes office in Munich, V. Brandl and founds VIKTOR.Prodává models and Elite1 Elite2 Florida.Zabývá and the research and manufacture a new type of reel C55 cívkou.Kromě metal manufacturing company also carries out repairs for all types of triplex reel.
Company TRIPLEX SOL WILLIAM THONER in 1957 rozpuštěna.Počátkem 60 years and the company ends VICTOR Brandl and thus also ends a 60-year history of the company.
návštěvníků stránky
celkem294 202
tento týden1 712
dnes601